II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 3.01.2021

II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 3.01.2021

          Spoglądamy wciąż w betlejemski Żłóbek – Bóg okazuje nam tyle serca i możemy w Nim pokładać nadzieję. Jest „światłością, co świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła” a we wspólnocie Kościoła gromadzi nas w każdą niedzielę dając „moc, abyśmy byli dziećmi Bożymi.”… W nowym roku nie zaniedbajmy uczestnictwa w sakramentach i niedzielnej Mszy świętej. Niech wszelkim dobrym postanowieniom błogosławi nam Bóg Wszech­mogący.

  1. W  środę  uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. Jest to jedno najważniejszych i najstarszych świąt. Msze św. = we wtorek wieczorna świąteczna Msza św. o g.17.00. = w środę w święto o g. 7.30, 9.00 i 11.00  połączone z święceniem kadzidła i kredy.
  2. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa.
  3. W tygodniu zwykłe Msze św. o g.18.00, kolędowe – o g.19.00
  4. W piątek spowiedź i Komunia św. dzieci o g.15.00,wieczorem od g.17.15 – adoracja, okazja do spowiedzi, Msza św. zbiorowa o g.18.00.
  5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary z Kaczejgórki rodz. Podgórskich, Sadowczyków, Kowalczyków i Szychów. W sobotę proszę resztę rodzin  z Kaczejgórki.
  6. Dziękuję też za wszelkie ofiary – Bóg zapłać. W święto Trzech Króli składka będzie  przeznaczona na potrzeby misji w świecie.
  7. Prasa katolicka (Przewodnik, Niedziela i Opiekun a także jeszcze Gość Niedzielny i  Miłujcie się).  

Program spotkań kolędowych w kościele:

4.01. poniedziałek – rodziny z Skałowa,   

7.01. czwartek  – rodziny z Serafinowa.

  • zapraszamy w te dni na Mszę św. o g.19.00.

             Dalszy program podamy w Trzech Króli.

Dodaj komentarz