INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 5 – 11 GRUDZIEŃ 2022

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 5 – 11 GRUDZIEŃ 2022

PONIEDZIAŁEK 5 grudzień

18:30 + Krzysztof Śmigielski – intencja sąsiadów Rogowiczów z Mokronosa, sąsiadów Chałupniczaków z Mokronosa, koleżanek i kolegów  SP w Mokronosie, szefostwa i pracowników firmy Adpal Young

19:00 + Bronisława w 35 r. śm., Władysław, Władysława Pluta, Arleta, Stefan Pacan

19:30 + Władysława Marciniak – intencja sąsiadów Mirosława Gęstwa, Dominika Skrzypczak, Stanisława Gęstwa, Agaty i Romana Szych, rodziny Majnertów, Sobańskich, Dąbrowskich, Kotalów, od Koła Gospodyń Wiejskich i Straży Pożarnej z KaczagórkiWTOREK 6 grudzień św. Mikołaja, biskupa

18:00 + Ryszard Misiak – intencja szwagierki Bożeny z córką i rodziną Turbańskich

18:30 + Janina Szymczak – intencja Dutkowiaków z Mokronosa, Szczotków z Wrocławia, Kramarczyków z Mokronosa, Gościejewa i Rozdrażewa, Porawskich, Leśniaków i Plewów

19:00 + Roman Kaźmierczak w 2 r. śm., zmarli z rodziny Kaźmierczaków i ChytrowskichŚRODA 7 grudzień  św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

18:30 + Franciszek Andrzejak – intencja Zofii Glinkowskiej, Wiesławy i Andrzeja Machowiczów, Krystyny i Jerzego Kolanowskich z Kotlina, kuzynostwa: Mirosławy i Ireneusza Matysiaków z rodziną, Karola Wodniczaka i Małgorzaty Michalak z rodzinami

19:00 + Katarzyna, Czesław Glinkowscy, Helena, Władysław, Czesław Kaczmarek, Helena, Jan Kaczamarek

19:30 + Janusz Leśniak – intencja Jolanty Marcinek, Janusza MarcinkaCZWARTEK 8 grudzień Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

9:00 + Leon Pazoła w 34 r. śm., Władysława, Józef, Weronika, Józef, Piotr Pazoła, Teresa, Bronisław, Irena, Mieczysław Kostka i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i gospodarstwie

18:00 + Marianna, Franciszek Gruchociak, Zbigniew Paszyn, Władysław Gabryelczyk i zmarli z rodziny

19:00 + Anna Krawiec w 2 r. śm., Stefan Krawiec, zmarli z rodziny Krawców i AndrzejewskichPIĄTEK 9 grudzień

19:00 + Rozalia, Ignacy, Marcjanna, Stanisław Łakomiak, Marianna, Franciszek Gruchociak, Maria, Stefan Marcinkowscy, zmarli z rodziny Łakomiaków, Gruchociaków i z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i gospodarstwieSOBOTA 10 grudzień

13:00 Mokronos Msza święta z chrztem: Kazimierz Sikora

15:00 Wziąchów + Wiesław Całus – intencja sąsiadów Kasprzaków, Fabianowskich, Szymurów i Czyżów, rodziny Musialskich i Mielcarków z Józefowa, Kuśmierczaków z Koźmina, Dariusza, Piotra i Karola Frankowskich z rodzinami

17:00 Mokronos + Andrzej Łąkowski w 4 r. śm., zmarli z rodziny Łąkowskich, Grzelków i Kasprzaków

19:00 Serafinów + Jerzy Misiak – intencja Krystyny Galińskiej z rodziną, Jacka Teodorczyka z rodziną, Sabiny Ożóg z rodziną, rodziny Czajków, Proć, Jędrzejak z Mokronosa, rodziny Muchów i Danuty Kasprzak, rodziny Kaźmierczaków i Kielisiów z Borzęciczek, od Michała Brudera z rodziną z WrotkowaNIEDZIELA 11 grudzień III NIEDZIELA ADWENTU

7:30 + Jan Zielonka w 2 r. śm., Michał, Anna Zielonka, zmarli z rodziny Poślednik, Głowackich, Mikołajczyków i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i gospodarstwie

9:00 Za parafian

11:00 + Marek Skrzypczak w 30 r. śm., zmarli z rodziny Kurzawów, Praczyków, Skrzypczaków i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie