Kapłani Naszej Parafii

005sss

KS. PIOTR WESOŁOWSKI
PROBOSZCZ

ust. 1 sierpnia 2021 r. 

 

Poprzedni proboszcz

KS. PRAŁAT STANISŁAW KOZA

Proboszcz parafii od 1 września 1990 roku do 31 lipca 2021 r. 

Kapelan Jego Świątobliwości

Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej

ur. 12 sierpnia 1946 roku

wyś. 20 maja 1971 roku w Poznaniu