KAPŁANI NASZEJ PARAFII

Ks. Prałat Stanisław Koza
Proboszcz

Kapelan Jego Świątobliwości

Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej

ur. 12 sierpnia 1946 roku

wyś. 20 maja 1971 roku w Poznaniu

ust. 1 września 1990 roku

Ks. Robert Olejnik
wikariusz

wyś. 25 maja 2019 roku w Kaliszu

ust.  1 lipca 2019 roku