Święto Chrztu PJ – 10.01.2021

Święto Chrztu PJ – 10.01.2021

            Chrzest to początek naszego pełnego życia. Stajemy się dziećmi  Bożymi umiłowanymi na zawsze przez Ojca niebieskiego. Powołani z nicości do istnienia możemy być nad miarę obdarowani z tego Źródła,  które nie może w nas wysychać – trzeba je ciągle zasilać strumieniem Bożych  sakramentów.

  1. Msze  św. w dni powszednie – zwykłe o g.18.00. – kolędowe  – o g.19.00.
  2. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę z Kaczejgórki rodz.: Rybków, Gołdynów, Drukarczyków i Konarczaków (p. Konowalczyk – za ofiarę). W sobotę proszę z Bułakowa rodz.: Maćkowiaków, Błaszyków, Dymarskich, Jędrkowiaków i i Jańczaków. Dziękujemy tez za dzisiejsze ofiary na nasze remonty – Bóg zapłać.
  3. Informujemy, że nie możemy na razie przyjmować intencji  z pogrzebów spoza parafii.
  4. Prasa katolicka (Przewodnik, Mały Przewodnik, Gość  Niedzielny, Mały Gość, Niedziela, Opiekun).

W związku z dzisiejszym świętem przypominamy, że:

– w naszej parafii chrztu udziela się w I sobotę i III niedzielę i prosimy te terminy brać pod uwagę. W I sobotę Msza św. jest w int. dzieci, ich rodziców i chrzestnych,

– jedno z imion powinno być ze Świętych Patronów i należy je już podać                   w USC,

– chrzestnych wybierają rodzice spośród wierzących i praktykujących,  będących po bierzmowaniu, mających ukończone 16 lat. Nie można wybrać tych, którzy nie są świadkami wiary, tzn. nie uczestniczą w życiu parafii, nie biorą udziału w niedzielnej Mszy św. i sakramentach lub żyją w związkach niesakramentalnych – tacy nie będą mogli być wpisani. Jeżeli chrzestni są spoza parafii – przedstawiają odpowiednie zaświadczenie z swoich parafii  (tam też biorą udział w przygotowaniu),

podczas Mszy św. chrzcielnej rodzice i chrzestni (jeśli rodzice nie mają przeszkód) uczestniczą w Komunii św.,  przystępując przedtem do spowiedzi,

chrzest zgłaszają ojcowie w biurze parafialnym najpóźniej na tydzień przed chrztem – przynosząc odpis skrócony aktu urodzenia z USC, świadectwo ślubu kościelnego i zaświadczenia od chrzestnych.

roczek zawsze w II sobotę miesiąca – zgłaszamy wtedy w zakrystii przed Mszą św.

Program spotkań kolędowych w kościele – zapraszamy na g.19.00:

  • w poniedziałek, 11.01. – rodziny z Wziąchowa, część I (od p. Waścińskich i bloki)
  • we wtorek,12.01. – resztę rodzin z Wziąchowa oraz Małgów – część I                                   (od p. Mrzewków do byłej spółdzielni i bloki
  • w środę, 13.01. – resztę rodzin z Małgowa
  • w czwartek, 14.01. – rodziny z Bułakowa część I (od strony Pogorzeli do krzyża   i dalej do p. Drukarczyków i Sierszulskich w stronę Kaczejgórki,
  • w piątek, 15.01. – resztę rodzin z Bułakowa.
  • w poniedziałek, 18.01. – rodziny z Kaczejgórki.

                                                                                  Dalszy ciąg – po niedzieli.                                 

Dodaj komentarz