VI Niedziela Zwykła – 14.02.2021

VI Niedziela Zwykła – 14.02.2021

            Jeśli chcesz – możesz mnie oczyścić”. „Chcę – bądź oczyszczony”. Największym cudem, którego zawsze możemy doświadczyć – jest uzdrowienie, uwolnienie z grzechów i powrót  do pełni łaski i przyjaźni z Bogiem. „Szczęśliwy człowiek, któremu została odpuszczona nieprawość a jego grzech zapomniany.” Trzeba tylko przyjść i poprosić: „Panie, oczyść moje serce …”         

  1. Msze św. codziennie o g.18.00.
  2. W Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – czas, który może nas duchowo odrodzić i umocnić w dobrym. Tego dnia dorosłych obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. Post ścisły polega na skromnych posiłkach i wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i jakiegokolwiek alkoholu. Znakiem, że chcemy włączyć się w wielkopostną pokutę będzie też udział  w nabożeństwach pasyjnych. W środę Msze św. połączone ze sypaniem głów popiołem, którego przyjęcie nie jest jakimś magicznym obrzędem ale znakiem podjęcia wysiłku, aby odnowić i zmienić swoje życie. Msze św. będą: g. 10.00, g. 16.00 (szczególnie dla dzieci), wieczorem  o g.18.00. Na czas Wielkiego Postu powstrzymujemy się od udziału w zabawach i dyskotekach.
  3. Wielkopostne nabożeństwa pasyjne: w piątki Droga Krzyżowa  (w najbliższy piątek na g.18.00 proszę mieszkańców Mokronosa, Józefowa i Suśni (na tę Drogę Krzyżową przyjdą także kandydaci  do bierzmowania z tych wiosek). Dzieci z kl. 3 i inne dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową o g.15.30. W niedziele Gorzkie Żale po Mszy św. o g.11.00.
  4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty z Bułakowa  rodz.: Masłowskich, Eugeniusza Fabisiaka, Łukasza Fabisiaka, Ożogów i Patalasów).  W sobotę proszę rodz.: Pocztów, Jamrych, Kaczmarkiewiczów, Plucińskich i Szymczaków. Sprzątanie g. 9.00 ale można umówić się na późniejszą godzinę. Proszę wtedy  tylko o informację. Przemkowi Pietrzakowi dziękuję za odśnieżenie parkingu.
  5. W czwartek był pogrzeb + Edmunda Skrzypczaka z Kaczejgórki a w piątek + Jana Tanasia z Wziąchowa. W ubiegłym tygodniu w Borzęciczkach był pogrzeb + Andrzeja Hoffmana z Kaczejgórki – wieczny odpoczynek …
  6. Najbliższy piątek jest wyznaczony przez Episkopat jako dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystania nieletnich.
  7. Prasa katolicka (Przewodnik – 2 numery,  Gość Niedzielny, Niedziela, Opiekun, Miłujcie się). 

Parafia św. Stanisława w Koźminie organizuje Kurs Przedmałżeński dla narzeczonych w niedziele W. Postu. Za tydzień Gorzkie Żale o g.15.00 i Msza św. o g.15.45 a potem zapisy i początek kursu.