Wszystkich Świętych 1-8.11.2020

Wszystkich Świętych 1-8.11.2020

      „Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, czystego      serca, miłosierni, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój …”    Szczęśliwi święci „z każdego narodu, z wszystkich pokoleń”,    z  naszych rodzin i parafii. Iść śladami Jezusa, wciąż się odnawiać,    służyć ludziom jak Oni – to odnaleźć szczęście, które  wiecznie   trwa, a którego świat – daleki od Boga i Jego miłości –  nie potrafi i nie jest w stanie dać …

 1. Dziś Msze św.:
  1. o  g. 7.30, 9.00, 11.00  i po południu o g.13.30 z nabożeństwem za zmarłych w kościele (nie będzie procesji na cmentarz). Przed kościołem zbiórka ofiar na opłaty cmentarne.  
 2. Jutro właściwe Święto Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. Msze św. o g. 8.00  z wymieniankami i o g.10.00 –  z wymieniankami i modlitwą żałobną w kościele za zmarłych spoczywających przy kościele i w krypcie.     Wieczorna Msza św. o g.18.00 z wymieniankami i dziesiątką Różańca. Dziś po Mszy św. odmówimy Dziesiątkę Różańca w trudnych dla nienarodzonych dzieci chwilach. Zachęcamy też do takiej modlitwy codziennie w naszych domach.
 3. Można zyskać odpust zupełny dla kogoś ze zmarłych: dziś od południa i jutro, gdy nawiedzi się kościół parafialny i pomodli za kogoś  ze zmarłych albo wg decyzji Ojca św. od dziś do końca  listopada, gdy  nawiedzi się cmentarz i pomodli za zmarłego.     Warunkiem zyskania takiego odpustu jest stan łaski uświęcającej, czyli wolność od grzechu nawet powszedniego i uczestnictwo w Sakramentach a także modlitwa  „Ojcze nasz i Wierzę w Boga” na intencje wyznaczone w tym dniu przez Ojca św.
 4. W I piątek: spowiedź i Komunia św. dzieci o g.15.00, wieczorem od g.17.00 – adoracja i okazja do spowiedzi, o g. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych, Objazd chorych będzie podczas rekolekcji. Odwiedzić możemy prędzej, jeśli będzie to potrzebne.
 5. Codziennie Msza św., wymienianki i Dziesiątka Różańca św. o g.18.00.
 6. W soboty odtąd Msze św. w Wziąchowie o g.18.30.
 7. Wymienianki jednorazowe składamy do koszyczków na bocznych ołtarzach a roczne – zgłaszamy w zakrystii. Można je nadal składać.
 8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła Gościejewa rodz.: Stasików, Staniewskich, Pietralów, Krzysztofa Kostki i Tomasza Kostki (p. Natalii – za ofiarę). W sobotę proszę z Józefowa rodz.:  Ziętkiewiczów, Waldemara Mielcarka, Florkowskich, Kaczmarków i Jaśniaków.
 9. Jeszcze raz chcemy przypomnieć – także naszym gościom, że po 20 latach należy przedłużyć tzw. pokładne od miejsca na cmentarzu. Groby niezarezerwowane na kolejne 20 lat będą przekazywane na nowe miejsca. Trzeba również zgłaszać stawianie nowych nagrobków, co także odnotowuje się w Księdze Cmentarnej. Proszę wtedy przynieść rysunek nagrobka  z odpowiednią opłatą. Nagrobki nie mogą być większe od stojących obok i  nie mogą utrudniać dojścia do innych grobów.
 10. W sobotę był pogrzeb + Stefana Robakowskiego z Bułakowa – wieczny odpoczynek …
 11.   Prasa katolicka (Przewodnik, Mały Przewodnik, Gość Niedzielny, Opiekun). Są jeszcze  Kalendarze Rolników.

Dodaj komentarz