XI Niedziela Zwykła – 13.06.2021

XI Niedziela Zwykła – 13.06.2021

             Królestwo Boże jest trudno dostrzegalne jak ziarnko gorczycy, jednak Bóg daje mu wzrost i rozwija się. Wiara jest jak ziarno. Jeśli znajdzie w nas podatny grunt, w którym będzie mogła wzrastać – przyniesie plon życia, które może trwać wiecznie.

  1. Dziś nie będzie Mszy św. o g.11.00. Na g. 12.00 zapraszam na dziękczynną Mszę św. za 50 lat mojego kapłaństwa.
  2. Msze św. w tym tygodniu i nabożeństwa czerwcowe o g.19.00.
  3. Wszystkim parafianom wyrażamy wdzięczność i uznanie za udział w nabożeństwach Oktawy Bożego Ciała  oraz pomoc w jej przeżyciu – a szczególnie: ks. Robertowi za wszelką posługę, p. Elwirze za całą obsługę a także kościelnemu Józefowi i starszym ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiatki i tym, które je prowadziły, ministrantom i lektorom, wszystkim, którzy nieśli chorągwie i obrazy – z obsługi stałej, z poszczególnych wiosek i strażakom, strażakom, którzy zabezpieczali trasę procesji, panom prowadzącym księdza i niosącym baldachim, wszystkim przygotowującym ołtarze w Boże Ciało a także na zakończenie Oktawy –  szczególnie z Bułakowa, uczestnikom nabożeństw – za wszelkie ofiary, wszystkim – Bóg zapłać.
  4. Wspominać będziemy: w poniedziałek bł. Michała Kozala, we wtorek bł. Jolantę, w czwartek św. Alberta Adama Chmielowskiego.
  5. Podziękowanie za sprzątanie kościoła i otoczenia kościoła z Małgowa rodz. Stróżyków,  Gościniaków, Tanasiów i Celebańskich (p. Szajdom – za ofiarę). W sobotę proszę resztę  rodzin z Małgowa.
  6. W poniedziałek  zapraszam Radę Parafialną na spotkanie o g.19.30 na probostwie. 
  7. Od przyszłej niedzieli nie będzie już dyspensy od udziału we Mszy św.
  8. Prasa katolicka (Przewodnik, Gość Niedzielny, Niedziela i Opiekun z ubiegłej niedzieli).