XIII Niedziela Zwykła – 27.06.2021

XIII Niedziela Zwykła – 27.06.2021

          Są wśród nas ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, którzy Go kochają całym sercem wbrew niedowiarkom i filozofom. Zaufali Temu, który jest Panem życia, bo tylko w Nim możemy czuć się bezpieczni. „Nasz Zbawiciel śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”.

  1. Msze św. w dni powszednie o g.19.00.
  2. We wtorek uroczystość św.św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św.: o g.9.30 i wieczorem o g.18.00.
  3. W sobotę wspominamy św. Tomasza Apostoła.
  4. W tym tygodniu I Piątek miesiąca: spowiedź i Komunia św. dzieci od g.16.00, wieczorem od g.18.00 adoracja Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi,  Koronka, litania, o g.19.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych.
  5. W wtorek rozpoczynają się uroczystości odpustowe MB Pocieszenia w Borku. Główna uroczystość  w piątek  o g.12.00.     
  6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty z Mokronosa rodz.: Klimków, Mielcarków, Sikorów i Kubackich (p. Kramarczyk – za ofiarę). W sobotę proszę z parku rodz.: Robakowskich, Szusterów, Grzybów i Jędrzejaków oraz Bartkowiaków, Stróżyków, Klarzyńskich, Krawczyków, Śmigielskich i Porawskich … 

7.  Powstała inicjatywa, aby Dzień Ojca przenieść z czerwca na uroczystość św. Józefa – 19 marca. Podpisy popierające tę inicjatywę można składać w kaplicy św. Barbary.

8.  Można odebrać zamówione płyty z 50-lecia.

9.  Prasa katolicka (Przewodnik – z miesięczną książeczką, Gość Niedzielny,          Mały Przewodnik i Mały Gość (n-ry wakacyjne), Miłujcie się a także jeszcze Opiekun z ubiegłej niedzieli).

Kilka spraw porządkowych:

  • podczas wakacji Msze św. będą niekiedy rano,
  • biuro parafialne czynne w dni powszednie tylko po Mszy św., w soboty g.9.00-10.30,
  • pamiętajmy o odpowiednim ubiorze, gdy przychodzimy do kościoła – nie wszystko  co uchodzi za normalne gdzie indziej – nadaje się na spotkanie  z Panem Jezusem.  Dotyczy to również młodej pary i gości weselnych.  „W progi Boże wchodź w godnym ubiorze”.