XIX Niedziela zwykła – 9.08.2020

XIX Niedziela zwykła – 9.08.2020

                          Nie ma Boga tam, gdzie toczą się wojny, gdzie niszczenie życia, gdzie kłamstwo i hasła życia na luzie w imię rzekomej  troski o człowieka. Bóg jest tam, gdzie ludzie bez  reklamy czynią dobro, potrafią odrzucić egoizm w rodzinie,   w małżeństwie,   w sąsiedztwie … „Panie, ratuj, bo zginiemy  w tym świecie bezsensu i niewiary …” „Odwagi – Ja jestem, nie bójcie się …”

 1. W tygodniu w dni powszednie Msze św. o g.19.00. W czwartek o g.17.30 Msza św.   w Wziąchowie.
 2. W sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy wszystkich serdecznie na to największe święto Matki Bożej, święto Wojska Polskiego i święto naszej parafiiŚwiętowanie zaczynamy w piątek wieczorem Mszą św. o g. 18.00. W święto  Msze św. będą – 7.30, 9.00 i 11.00 z błogosławieniem wiązanek ziół,   kłosów  i kwiatów,
  • o g. 11.00 Suma odpustowa z procesją (jak zwykle – z całą obsługą),
  • w święto nie będzie wieczornej Mszy św. w Mokronosie i w Serafinowie.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 9.00 i 11.00 krótkie spotkania z kandydatami    do bierzmowania.
 4. Wspominać będziemy: w poniedziałek św. Wawrzyńca, Patrona naszej Gminy, w piątek św. Maksymiliana Kolbe.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę z Paniwoli  rodz. Pieniężnych, Pestków, Wysockich i Kmiecików (rodz. Krysiów i Kapałów – za ofiarę). W piątek przed odpustem proszę z Suśni  rodz.: Kromarków, Siudych, Kozłowskich, Rybczyńskich i Wojtaszyków.
 6. W tym tygodniu były pogrzeby: w poniedziałek + Bronisławy Sobierajczyk z Chumiętek,  w środę + Andrzeja Teodorczyka z Bułakowa i + Heleny Wawrzyniak z Wrotkowa – wieczny   odpoczynek …
 7. Prasa katolicka (Przewodnik, Niedziela, Gość Niedzielny i Opiekun z ubiegłej niedzieli.

Apel przewodniczącego Episkopatu, ks. abpa Stanisława Gądeckiego                                       

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję też do kapłanów, aby przypominali  uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku. Można też przyjmować Komunię św. na rękę. Epidemia nie skończyła się i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.

Administrator naszej diecezji abp Grzegorz Ryś udziela dyspensy wiernym powiatu ostrzeszowskiego od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. w związku z trwającą w tym powiecie wzmożoną epidemią. W innych miejscach naszej diecezji są dotychczasowe zasady, a więc nie ma tej dyspensy.

Dodaj komentarz