XXX Niedziela Zwykła – 25.10.2020

XXX Niedziela Zwykła – 25.10.2020

Każda świątynia to miejsce szczególnej obecności Boga, to dom naszego Ojca. Tu przypominamy sobie, że jesteśmy rodziną – wspólnotą braci i sióstr. Tu nas zawsze oczekuje Jezus w Eucharystii, tu udziela zbawienia. Nasza świątynia poświęcona uroczyście w 1894r. jest bramą do nieba, tędy wiedzie droga, która prowadzi do pełni życia.

  1. Z  powodu panującej epidemii trzeba było odwołać Bierzmowanie. Kolejny termin zostanie ustalony, gdy minie niebezpieczeństwo zarażenia wielu osób.
  2.  Msze św. i ostatnie nabożeństwa różańcowe – w poniedziałek, środę i piątek odtąd o g.18.00 a we wtorek i czwartek o g.17.00. W środę w Wziąchowie o g.16.30 poświęcenie krzyża (który został odnowiony dzięki staraniom p. Romana Nawrota) a potem Msza św.
  3. W niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.: w sobotę o g.17.00 i ostatnia w Serafinowie o g.18.30, w niedzielę przed południem Msze św. jak w niedzielę czyli 7.30, 9.00  i 11.00, po południu o g.13.30 – z nabożeństwem za zmarłych w kościele (nie będzie procesji na cmentarz). Wybierajmy się na cmentarze w różnym czasie, aby zachować odpowiedni dystans. Wciąż pamiętajmy o zakładaniu masek – zarówno w kościele jak i w przestrzeni publicznej, także na cmentarzach.
  4. Odwiedzając cmentarz i porządkując groby nie zapomnijmy o modlitwie za zmarłych. Tylko wtedy nasze świętowanie będzie miało sens i cel. W święto od południa będzie    można zyskać odpust zupełny dla zmarłych pod warunkiem stanu łaski uświęcającej czyli  wolności od grzechu, nawet powszedniego.
  5. Przed kościołem będziemy w niedzielę zbierać ofiary na opłaty za wodę i wywóz śmieci    z cmentarza. W ciągu roku wyniosły one 8.890,- zł.
  6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i kwiaty z Gościejewa rodz.: Franciszka Chudzińskiego, Adama Chudzińskiego, Henryka Taczały i Praczyków. W sobotę proszę rodz. Stasików, Staniewskich, Pietralów, Krzysztofa Kostki i Tomasza Kostki.
  7. W środę o g.10.30 będzie pogrzeb + Janiny Szymczak z Mokronosa – wieczny odpoczynek …
  8. Prasa katolicka (Przewodnik – z miesięczną książeczką, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela, Opiekun). Są też do nabycia Kalendarze Rolników.

     Z okazji dzisiejszej uroczystości dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy  troszczą się o kościół parafialny i kościół św. Rozalii a także o miejsce modlitwy w Wziąchowie –  za sprzątanie Domu Bożego, za kwiaty, za ofiary i za wszelką pomoc. Kościół stanowią nie tylko ci, którzy się w nim modlą, ale także ci, którzy wiedzą z jakim trudem on powstał i że są też koszty jego utrzymania – dlatego wdzięczność należy się też wszystkim ofiarodawcom – Bóg zapłać. Dziękujemy tym, którzy tu przychodzą zachowując środki ostrożności w trudny czas epidemii.

Dodaj komentarz