Niedziela Palmowa – 28.03.2021

Niedziela Palmowa – 28.03.2021

          Początek Wielkiego Tygodnia. Dziś z jerozolimskim tłumem wielbimy Jezusa, naszego Zbawcę. W Wielki Czwartek będziemy  z Nim uczestniczyć w Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek, w dzień Jego śmierci  oddamy hołd krzyżowi. W Wielką Sobotę nawiedzimy Grób Jezusa, aby w poranek wielkanocny świętować Jego Zmartwychwstanie. Nadchodzą ważne dni – najbardziej świąteczne dni w roku …


Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Podając program Tygodnia prosimy pamiętać o ograniczeniach dotyczących liczby osób uczestniczących w nabożeństwach i zachowaniu odpowiedniego dystansu w kościele. Jeżeli będzie zbyt duża liczba osób – trzeba będzie postać na zewnątrz kościoła.

  1. Msze św. w dni powszednie o g.18.30. Okazja do spowiedzi:we wtorek i środę w g. 15.00-16.00 i na pół godziny przed Mszą św. – w W. Czwartek w g. 9.00-10.00 i pół godziny przed nabożeństwem,w W. Piątek pół godziny przed nabożeństwem, w W. Sobotę podczas adoracji od g. 8.00-9.00, 10.00-11.00, 12.00-13.00 i 14.00-15.00.  Prosimy nie przychodzić na ostatnią chwilę.
  2. Od wieczora Wielkiego Czwartku kończy się W. Post a rozpoczyna się czas świąteczny – Święte   Triduum Paschalne.  

       Wielki Czwartekdzień Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g.18.30,   następnie przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy adoracji.

      Wielki Piątekdzień śmierci Jezusa. Obowiązuje post ścisły od którego nie ma  dyspensy. nabożeństwo o g.18.30 –  adoracja Krzyża, Komunia św. i adoracja przy Grobie.  

      Wielka Sobota – dzień adoracji przy Grobie Pańskim. Początek o g.8.00.

            Wieczorem w Wielką Sobotę zaczyna się świętowanie najważniejszej celebracji całego roku. O g. 19.00 – nabożeństwo Wigilii Paschalnej.

W  uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Rano o g.7.00 – Msza św. Rezurekcyjna – bez procesji. Jeśli będzie nas więcej – trzeba będzie pozostać przed kościołem – tam też ksiądz przyjdzie i udzieli błogosławieństwa Najśw. Sakramentem.   Następne Msze św. o g. 9.00 i 11.00. Będzie też dodatkowa Msza św. o g.14.00

      2. W  Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. jak w każdą niedzielę – 7.30, 9.00 i 11.00.

3. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodz. Gęstwów, Bade i Parzyszów. W piątek proszę resztę rodzin z Bułakowa – godzinę można sobie ustalić (proszę tylko powiadomić).

4 .Dziękujemy za ofiary na daninę diecezjalną, na kwiaty do Grobu Pańskiego od 20 rodzin, od I Róży Matek z Małgowa, II Róży z Wziąchowa, z Wrotkowa i z Mokronosa – Bóg zapłać.

5W dalszym ciągu można umawiać się na odwiedziny chorych.

6. W piątek był pogrzeb: +Janiny Szymczak  z Wrotkowa, w sobotę + Marii Krysickiej z Gościejewa – wieczny odpoczynek …

7. Prasa katolicka  (Przewodnik, Gość Niedzielny, Niedziela, Opiekun)

W tym roku poświęcenie pokarmów wielkanocnych w W. Sobotę będzie tylko na zewnątrz  kościoła zachowując odpowiednie odległości – przychodzi tylko jedna osoba z rodziny (nie będzie poświęcenia na wioskach). Poświęcenie przy kościele będzie o g.10.00 i od g.13.00 do 16.00 co godzinę. Jeśli ktoś nie będzie w tym czasie w kościele można dokonać tego poświęcenia w domu. Tekst   modlitwy można zabrać z kruchty, będzie też na stronie internetowej parafii.

9. Od W. Czwartku do II święta będzie transmisja nabożeństw z kościoła w intenecie.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO     

Ojciec rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:       Chrystus zmartwychwstał. Alleluja                               

Wszyscy odpowiadają:                                                                            Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja 

           Panie Jezu, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś z nimi do stołu. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród nas  podczas tego wielkanocnego posiłku.                                                                                                                               Módlmy się.                                                                                                   Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź teraz z nami i pobłogosław te dary stołu wielkanocnego, które z wdzięcznością będziemy spożywać.                                                                 Dzisiaj przyjmujemy Ciebie w naszym domu jako Gościa, przyjmij więc i  nas jako uczestników uczty w Twoim królestwie. Polecamy Ci cierpiących z powodu panującej  epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, walczą o zdrowie i życie innych. Miej ich w swojej opiece. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz …

Jeśli jest woda święcona –  teraz następuje pokropienie pokarmów.