Sakramenty

SAKRAMENTY

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakrament chrztu św. w naszej parafii jest udzielany w I i III sobotę miesiąca.

Wymagane dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka (odpis)
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

„Roczek” w II sobotę miesiąca (zgłosić w zakrystii przed Mszą św.)


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., udział w nabożeństwach
 2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej
 3. Udział kandydatów w spotkaniach odbywających się w parafii

Wymagane dokumenty:

 1. Metryka chrztu
 2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 3. Wybór świętego patrona, którego imię chce przyjąć
 4. Personalia świadka bierzmowania


SAKRAMENT EUCHARYSTII

Do I Komunii Św. przystępują dzieci, które pochodzą z parafii. Zgodnie z normami, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego, wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i otrzymywać je w parafiach, do których należą. Szczegółowe informacje na temat kolejnych spotkań i katechez przygotowujących do I Komunii Św. –w niedzielę podczas ogłoszeń duszpasterskich.

Wymagane dokumenty:

 1. Metryka chrztu dziecka


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Okazja do Spowiedzi świętej:

 1. W dni powszednie pół godziny przed każdą Mszą świętą
 2. W niedzielę – 15 minut przed każdą Eucharystią

W pierwsze piątki miesiąca spowiedź:

 1. Dla dzieci – 15.30 – 16.00
 2. Dla młodzieży i dorosłych – 17.00 – 18.00


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Comiesięczne odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się w I piątek miesiąca od godz. 8.30. Chętnych zgłaszamy w zakrystii.

Należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniego miejsca, jeśli ma być udzielona Komunia Święta: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

 1. Przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
 2. Przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
 3. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje rozmowę z duszpasterzem oraz konsultację w Poradni Życia Rodzinnego).

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) akt chrztu obojga narzeczonych.
 2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
 3. Dowody osobiste narzeczonych.
 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 12 katechezach – najczęściej podzielonych na 6 spotkań, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego).
 5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia – ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).
 6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia).
 8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu.

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.

Katecheza młodzieżowa przygotowująca do sakramentu małżeństwa w piątki po Mszy św.